САСТАНАК У ДИРЕКЦИЈИ ЗА ТЕХНИКУ

 

 

  

На састанку у Дирекцији за технику одржаном 10.9.2019, са директором Филипом Банковићем на коме су присуствовали Марина Здравковић председник ЈСТС и Горан Мијајловић секретар ЈСТС, разматрана су отворена питања везана за обављање редовних активности у самој дирекцији.
Посебан осврт био је на примени Workforce management (WFM), апликативног алата за праћење радног учинка теренских техничара- монтера.; да би се поспешила ефикасност и уравнотежило награђивање запослених почевши од теренских техничара и монтера који се баве инсталацијама сервиса као и оних који се баве сметњама.
Изнети су подаци о броју инсталација код корисника на недељном нивоу и број сметњи на месечном нивоу и да се баш у овим бројкама тражи још већа подршка ка кориснику.
Наше запажање је било да се нормативи радног учинка доносе заједно са синдикатом и да ми имамо можда конструктивне предлоге које треба саслушати. Такође смо указали  да је  основна зарада ( плата) за стандардни учинак јако ниска у односу на ту такозвану екстра зараду јер је раније изнет податак на претходним састанцима да је награда за најбољег инсталатера била 86 000 динара.
Тај екстра приход је везан за рад запосленог у време када има право на недељни одмор и да његова ефикасност не може бити у дужем интервалу с обзиром на физички замор без недељног одмора.
Указали смо да  запослени имају проблеме са  нефункционисањем (TTS/TIS/WFM) и да та врста ИТ подршке је јако важна за постизање пуне ефикасности и задовољења потреба корисника.
Ниске зараде наших извршилаца посебно у околностима честих сусрета и преклапања пословних активности са аквизираним фирмама и подизвођачима и  лоша дистрибуција нивоа представља дестимулишући фактор.

 

 

 

Инфо ЈСТС