ИЗВЕШТАЈ СА 4. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 4. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 24.10.2019. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Октобар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Панчево

Златановић Саша

36.500,00

2.

Панчево

Пајевић Вукоман

3.800,00

3.

Панчево

Блажић Снежана

2.100,00

4.

Панчево

Милутинов Душан

36.500,00

5.

Смедерево

Радовановић Горан

36.500,00

6.

Смедерево

Обрадовић Златан

1.600,00

7.

Нови Сад

Савић Мирко

6.500,00

8.

Нови Сад

Барта Шандор

36.500,00

9.

Дир. Предузећа

Марковић Н. Марија

36.500,00

10.

Дир. Предузећа

Лакчевић С. Ирена

36.500,00

11.

Дир. Предузећа

Чубрило Татјана

36.500,00

12.

Дир. Предузећа

Радовановић Наташа

6.900,00

13.

Дир. Предузећа

Драгомировић Биљана

5.950,00

14.

Краљево

Леповић Душица

1.800,00

15.

Београд

Томић Душан

36.500,00

16.

Пожаревац

Лукић С. Горан

1.400,00

17.

Зрењанин

Мијовић Ранко

36.500,00

18.

Крагујевац

Симоновић Зорица

36.500,00

19.

Крагујевац

Недељковић Десимир

2.500,00

20.

Сомбор

Вејновић Биљана

36.500,00

21.

Сомбор

Лековић Милена

36.500,00

22.

Крушевац

Филиповић Милош

36.500,00

23.

С. Митровица

Ваш Ђурица

36.500,00

24.

Кикинда

Бадрљица Лазар

11.000,00

25.

Ужице

Бошњаковић Љубинко

36.500,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС