ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.11.2019. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

747
832
6
42
0
1
2
0
0
0

  Панчево

63
44
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

30
76
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

23
52
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

46
60
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

34
61
11
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
47
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

943
1172
21
42
0
1
2
0
0
0

  Краљево

124
66
2
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
19
9
0
0
1
0
0
0
0

  Крушевац

67
83
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

140
52
5
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

12
99
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

78
71
5
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

85
59
25
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

506
449
49
0
0
3
0
0
0
0

 Нови Сад

215
67
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

39
34
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
12
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

71
0
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

65
29
28
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

61
25
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

488
167
40
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

146
196
24
0
6
0
0
1
0
0

Алексинац

2
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

20
23
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
16
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
37
27
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

28
19
3
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

33
6
19
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

19
29
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

26
43
4
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

19
25
3
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

312
395
104
0
6
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2249
2183
214
42
6
4
2
1
0
0

Укупно на дан
10.10.2019
године

2252
2191
219
42
6
4
2
1
0
0

Укупно на дан
10.11.2019.

године

2249
2183
214
42
6
4
2
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,13%
-0,36%
-2,28%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

943
1172
21
42
0
1
2
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

506
449
49
0
0
3
0
0
0
0

НИШ

312
395
104
0
6
0
0
1
0
0

НОВИ САД

488
167
40
0
0
0
0
0
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2249
2183
214
42
6
4
2
1
0
0

 

 

clanstvo u cindikatima Telekoma