ИЗВЕШТАЈ СА 5. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 5. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 27.11.2019. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Новембар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Смедерево

Антонијевић Славица

5.600,00

2.

Ниш

Радивојевић Оливера

49.500,00

3.

Крагујевац

Недељковић Иван

36.500,00

4.

Крагујевац

Раичевић Александра

27.700,00

5.

Зрењанин

Војиновић Јованка

73.000,00

6.

Зрењанин

Дујин Срђан

36.500,00

7.

Ужице

Јевтовић Александар

15.000,00

8.

Нови Сад

Ивић Горан

1.500,00

9.

Нови Сад

Васић Владимир

36.500,00

10.

Нови Сад

Гаџић Светлана

36.500,00

11.

Нови Сад

Оравец Бранка

20.000,00

12.

Дир. Предузећа

Вардић Татјана

36.500,00

13.

Дир. Предузећа

Ашковић Бојана

5.600,00

14.

Дир. Предузећа

Мутавџић Сања

2.400,00

15.

Дир. Предузећа

Момчиловић Мирјана

11.800,00

16.

Дир. Предузећа

Исаков Весна

36.500,00

17.

Дир. Предузећа

Јовановић Иван

36.500,00

18.

Дир. Предузећа

Рађеновић Дејан

36.500,00

19.

Дир. Предузећа

Чубрић Снежана

1.200,00

20.

Дир. Предузећа

Марковић Владимир

36.500,00

21.

Београд

Јоноски Марко

36.500,00

22.

Београд

Тепшић Жељко

36.500,00

23.

Београд

Вуковић Биљана

4.800,00

24.

Београд

Трајковић Титомир

36.500,00

25.

Београд

Вуковић Марија

58.450,00

26.

Крушевац

Милојевић Саша

8.400,00

27.

Краљево

Васиљевић Милутин

8.400,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС