ИЗВЕШТАЈ СА 6. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 6. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 25.12.2019. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Децембар.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Дир. Предузећа

Томић Зоран

36.500,00

2.

Дир. Предузећа

Ћирић Данијела

8.100,00

3.

Дир. Предузећа

Јевтић Саша

36.500,00

4.

Дир. Предузећа

Кузмановић Соња

36.500,00

5.

Дир. Предузећа

Свилановић Весна

36.500,00

6.

Дир. Предузећа

Стевановић Ивана

42.300,00

7.

Дир. Предузећа

Мутавџић Сања

2.550,00

8.

Дир.Предузећа

Бајрамоски Мујо

3.300,00

9.

Београд

Максимовић Радиша

36.500,00

10.

Београд

Хелета Жељко

36.500,00

11.

Београд

Миленковић Снежана

36.500,00

12.

Београд

Раковић Мирјана

29.200,00

13.

Шабац

Арсеновић Љупко

9.100,00

14.

Лесковац

Стојановић Ц. Татјана

73.000,00

15.

Врање

Микић Драган

5.850,00

16.

Крагујевац

Спасић Гордана

10.000,00

17.

Крагујевац

Раичевић Александра

28.900,00

18.

Сомбор

Породица Лековић

73.000,00

19.

Нови Сад

Ивић Горан

1.500,00

20.

Нови Сад

Белић Слободан

36.500,00

21.

Нови Сад

Клашњић Драган

13.650,00

22.

Зрењанин

Велимир Станка

12.250,00

23.

Чачак

Војиновић Александар

36.500,00

24.

Крушевац

Здравић Живорад

36.500,00

25.

Ниш

Ђорђевић Славољуб

36.500,00

26.

К. Митровица

Лазаревић Сузана

36.500,00

27.

Кикинда

Бадрљица Лазар

36.500,00

28.

Панчево

Матицки Небојша

8.400,00

29.

Ужице

Цојић Весна

36.500,00

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС