ОДРЖАНА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

 

 

Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. је на седници, која је одржана 25.12.2019. године,  усвојио Буџет „Телеком Србија“ а.д. за 2020. годину.
Буџетом су планирана средства за уговорено повећање зарада запослених почев од јануара 2020. године и за исплату „тринаесте плате“  у априлу месецу, у складу са Колективним уговором.
У делу трошкова запослених Буџетом су планирана средства намењена за остваривање свих права које су запослени имали у 2019. години, а посебно средства за исплату два зајма за набавку огрева, зимнице и  уџбеника, средства за решавање стамбених потреба запослених, средства за допунско пензионо осигурање и колективно осигурање, исплату јубиларних награда, солидарну помоћ, новогодишње пакетиће за децу, здравствену рекреацију и рехабилитацију, лекарске прегледе и друго.
Буџетом за 2020. годину планирана су средства за добровољни одлазак из „Телеком Србија“ а.д. за укупно 400 запослених у априлу 2020. године.
Такође, усвојена је одлука о давању претходне сагласности на одобрење једнократне исплате средстава запосленима у „Телус“ а.д. и одлука о давању претходне сагласности на предлог Буџета „Телус“ а.д. за 2020. годину.
Поред наведених одлука које се тичу права запослених, Надзорни одбор је донео и друге одлуке које су биле на дневном реду седнице.

 

 

 

 

ИНФО СЛУЖБЕ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА