ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.12.2019. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

753

834

6

42

0

1

2

0

0

0

  Панчево

63

44

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

30

75

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

23

52

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

46

59

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

34

61

11

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

949

1172

21

42

0

1

2

0

0

0

  Краљево

124

66

2

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

9

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

67

83

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

140

52

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

12

99

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

78

71

5

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

85

59

25

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

506

449

49

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

218

66

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

39

34

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

70

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

65

29

28

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

60

26

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

489

167

40

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

146

195

25

0

6

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

20

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

37

27

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

28

19

3

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

32

6

19

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

19

29

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

19

25

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

311

394

105

0

6

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2255

2182

215

42

6

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.11.2019
године

2249

2183

214

42

6

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.12.2019.

године

2255

2182

215

42

6

4

2

0

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,26%

-0,04%

0,46%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

949

1172

21

42

0

1

2

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

506

449

49

0

0

3

0

0

0

0

НОВИ САД

489

167

40

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

311

394

105

0

6

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2255

2182

215

42

6

4

2

1

0

0