ИЗВЕШТАЈ СА 9. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 9. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у понедељак, 23. марта 2020. године, у Београду у условима ванредног стања, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у петак, 24. марта 2020.године.

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец март, у укупном износу од 640.412,00динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Ниш“

Стаменковић Иван

75.520,00

2.

„Панчево“

Ђокић Иван

9.100,00

3.

„Панчево“

Вајовић Александар

14.042,00

4.

„Панчево“

Митровић Зорица

42.000,00

5.

„Панчево“

Породица Калејски

84.000,00

6.

„Београд“

Стојадиновић Станка

10.820,00

7.

„Београд“

Гавран Наташа

1.280,00

8.

„Београд“

Ранђеловић Јовица

42.000,00

9.

„Дирекција Предузећа“

Лугоња Зоран

42.000,00

10.

„Дирекција Предузећа“

Качаревић Милена

21.000,00

11.

„Дирекција Предузећа“

Подунавац Бранко

42.000,00

12.

Шабац

Спасојевић Милица

21.000,00

13.

„Смедерево“

Антонијевић Славица

42.000,00

14.

Пожаревац

Марковић Бобан

2.350,00

15.

Сремска Митровица

Костић Диздаревић Биљана

42.000,00

16.

„Нови Сад“

Гаварић Светислава

8.200,00

17.

„Нови Сад“

Тишма Синиша

2.800,00

18.

„Нови Сад“

Лаћарац Никола

42.000,00

19.

Ужице

Кандаревић Марија

12.300,00

20.

„Крушевац“

Милојевић саша

42.000,00

21.

„Крушевац“

Филиповић Милош

42.000,00

У К У П Н О:

640.412,00 дин.

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС