ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.04.2020. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

767

834

6

44

0

1

2

0

0

0

  Панчево

62

44

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

30

73

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

24

50

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

46

60

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

60

11

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

962

1167

21

44

0

1

2

0

0

0

  Краљево

123

69

1

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

9

0

0

1

0

0

0

0

  Крушевац

66

83

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

144

51

5

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

15

96

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

77

70

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

84

61

23

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

509

449

45

0

0

3

0

0

0

0

 Нови Сад

219

66

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

39

34

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

70

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

62

33

27

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

57

29

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

484

174

39

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

148

194

30

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

20

23

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

13

15

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

39

25

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

28

19

3

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

32

6

18

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

19

30

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

19

25

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

311

395

107

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2266

2185

212

44

5

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.02.2020
године

2257

2193

212

44

5

4

2

1

0

0

Укупно на дан
10.03.2020.

године

2266

2185

212

44

5

4

2

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,40%

-0,36%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

962

1167

21

44

0

1

2

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

509

449

45

0

0

3

0

0

0

0

НОВИ САД

484

174

39

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

311

395

107

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2266

2185

212

44

5

4

2

1

0

0

 

 

clanstvo u sindikatima