ИЗВЕШТАЈ СА 10. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 10. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 28. априла 2020. године, у Београду у условима ванредног стања, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у уторак, 28. априла 2020.године.

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец април, у укупном износу од 552.469,00 динара.

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

„Нови Сад“

Јанков Ненад

42.000,00

2.

„Нови Сад“

Милошев Душко

42.000,00

3.

„Пирот“

Јосифовић Зоран

42.000,00

4.

„Ниш“

Петковић Владан

42.000,00

5.

„Ниш“

Трајковић Владимир

42.000,00

6.

Лесковац

Младеновић Александар

42.000,00

7.

„Смедерево“

Радосављевић Зоран

42.000,00

8.

„Смедерево“

Новаковић Смиљана

42.000,00

9.

„Београд“

Стојковић Драган

42.000,00

10.

„Београд“

Цветковић Снежана

42.000,00

11.

„Дирекција Предузећа“

Мијић Сузана

42.000,00

12.

„Дирекција Предузећа“

Бакаловић Бојана

42.000,00

13.

„Дирекција Предузећа“

Пишчевић Коста

8.400,00

14.

Суботица

Познановић Даутовић Јасмина

15.869,00

15.

„Крагујевац“

Батавељић Марија

20.000,00

16.

Чачак

Вулић Раде

4.200,00

У К У П Н О:

552.469,00 дин.

 

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС