ИЗВЕШТАЈ СА 11. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 11. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана у уторак, 26. маја 2020. године, у Београду у условима повећаног ризика од заразних болести у складу са препорукама надлежних органа, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице, у среду, 27. маја 2020.године.

Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец мај, у укупном износу од  1.047.200,00 динара.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Прокупље

Вученовић Братислав

42.000,00

2.

Сомбор

Марковић Владимир

42.000,00

3.

„Панчево“

Ђокић Иван

42.000,00

4.

„Смедерево“

Новаковић Смиљана

42.000,00

5.

„Дирекција Предузећа“

Сремчевић Андрић Татјана

4.200,00

6.

„Дирекција Предузећа“

Крантић Лаловић Јелена

42.000,00

7.

„Дирекција Предузећа“

Радовановић Николић Јасмина

42.000,00

8.

„Дирекција Предузећа“

Сладојевић Ивана

42.000,00

9.

„Дирекција Предузећа“

Дамњановић Марија

42.000,00

10.

„Дирекција Предузећа“

Будић Ана

42.000,00

11.

„Дирекција Предузећа“

Бајрамоски Јовановић Јелена

16.800,00

12.

„Београд“

Стевановић Ивана

42.000,00

13.

„Београд“

Вуковић Марија

42.000,00

14.

„Београд“

Смиљанић Слободан

42.000,00

15.

„Београд“

Бојовић Душко

9.800,00

16.

Чачак

Продановић Драган

75.600,00

17.

„Сремска Митровица“

Породица Петровић

126.000,00

18.

„Ниш“

Младеновић Звонимир

42.000,00

19.

„Ниш“

Златковић Саша

16.800,00

20.

Зрењанин

Породица Крашовец

84.000,00

21.

„Крушевац

Милошевић Звездан

42.000,00

22.

Ваљево

Поповић Александар

42.000,00

23.

Косовска Митровица

Породица Милосављевић

84.000,00

У К У П Н О:

1.047.200,00 дин.

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС