ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.06.2020. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

771

834

6

44

0

1

2

0

0

0

  Панчево

64

42

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

30

73

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

24

50

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

46

60

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

33

60

11

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

46

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

968

1165

21

44

0

1

2

0

0

0

  Краљево

122

69

1

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

11

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

66

83

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

143

51

4

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

15

96

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

78

69

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

84

61

23

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

508

448

46

0

0

2

0

0

0

0

 Нови Сад

219

66

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

38

34

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

70

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

61

33

27

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

57

29

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

482

174

39

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

146

193

30

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

20

22

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

13

15

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

39

25

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

28

19

3

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

32

6

18

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

19

30

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

18

25

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

309

393

107

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2267

2180

213

44

5

3

2

1

0

0

Укупно на дан
10.05.2020
године

2267

2182

213

44

5

3

2

1

0

0

Укупно на дан
10.06.2020.

године

2267

2180

213

44

5

3

2

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,00%

-0,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

968

1165

21

44

0

1

2

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

508

448

46

0

0

2

0

0

0

0

НОВИ САД

482

174

39

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

309

393

107

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2267

2180

213

44

5

3

2

1

0

0

 

clanstvo u sindikatima Telekoma