ИЗВЕШТАЈ СА 12. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 12. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 24.06.2020. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Јун.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Ниш

Породица Златковић

84.000,00

2.

Ниш

Судимац Небојша

6.700,00

3.

Краљево

Тошковић Бисерка

42.000,00

4.

Краљево

Виривијевић Мирко

25.200,00

5.

Суботица

Мататић Блаженка

42.000,00

6.

Суботица

Аћимовић Андријана Сања

12.600,00

7.

Чачак

Капларевић Немања

42.000,00

8.

Панчево

Милутинов Душан

8.400,00

9.

Београд

Гавран Наташа

4.800,00

10.

Дир. Предузећа

Тубић Ненад

42.000,00

11.

Дир. Предузећа

Јевтић Саша

42.000,00

12.

Дир. Предузећа

Петрић Мирјана

42.000,00

13.

Дир. Предузећа

Лазић Јелена

25.200,00

14.

Шабац

Богојевић Милан

42.000,00

15.

Зрењанин

Марковић Ивица

4.800,00

16.

Нови Сад

Веселиновић Саша

42.000,00

17.

Нови Сад

Породица Симић

84.000,00

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС