ИЗВЕШТАЈ СА 13. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 13. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 24.07.2020. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Јул.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Дир.Предузећа

Дружетић Бранислав

42.000,00

2.

Дир.Предузећа

Спасић Вељко

4.000,00

3.

Дир.Предузећа

Мартаћ Сузана

8.400,00

4.

Дир.Предузећа

Ристић Мирослав

29.200,00

5.

Дир.Предузећа

Станковић Ангелина

8.400,00

6.

Дир.Предузећа

Митровић Славица

13.300,00

7.

Дир.Предузећа

Ивковић Марија

42.000,00

8.

Дир.Предузећа

Максимовић Љиљана

42.000,00

9.

Дир.Предузећа

Кнежевић Весна

42.000,00

10.

Дир.Предузећа

Бојовић Марјана

17.000,00

11.

Дир.Предузећа

Тривуновић Ивана

42.000,00

12.

Дир.Предузећа

Драгићевић Александар

42.000,00

13.

Дир.Предузећа

Бакаловић Бојана

25.200,00

14.

Панчево

Величковић Небојша

42.000,00

15.

Панчево

Вајовић Александар

25.200,00

16.

Крушевац

Огаревић Синиша

42.000,00

17.

Кикинда

Мијаиловић Јасмина

42.000,00

18.

Кикинда

Барјактаревић Миодраг

9.600,00

19.

Прокупље

Дамјановић Горан

42.000,00

20.

Београд

Брановачки Томислав

42.000,00

21.

Београд

Гемаљевић Милка

4.200,00

22.

Београд

Кованџић Љиљана

56.600,00

23.

Ниш

Стојменовић Милован

42.000,00

24.

Ниш

Станчић Живота

42.000,00

25.

Ниш

Миленовић Часлав

8.900,00

26.

Чачак

Јоковић Мануела

40.000,00

27.

Ужице

Дамљановић Вера

42.000,00

28.

Нови Сад

Оравец Бранка

42.000,00

29.

Нови Сад

Кирић Јасмина

28.950,00

30.

Нови Сад

Губаш Миодраг

42.000,00

31.

Нови Сад

Шумаруна Жељко

8.400,00

32.

С.Митровица

Нађ Милана

42.000,00

33.

Крагујевац

Спасић Гордана

17.000,00

34.

Крагујевац

Станковић Александар

50.000,00

35.

Крагујевац

Миковић Зорица

42.000,00

36.

Смедерево

Банковић Божидар

42.000,00

37.

Смедерево

Рдовановић Горан

42.000,00

38.

Пожаревац

Јанковић Зорица

42.000,00

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС