ИЗВЕШТАЈ СА 14. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 14. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.08.2020. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Август.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Шабац

Јовић Дејан

27.500,00

2.

Прокупље

Дамњановић Горан

42.000,00

3.

Нови Сад

Бачић Мирослав

84.000,00

4.

Београд

Симић Александар

42.000,00

5.

Београд

Видовић Драган

42.000,00

6.

Београд

Стојић Дејан

42.000,00

7.

Београд

Вилотић Дарко

42.000,00

8.

Београд

Џагић Ненад

25.200,00

9.

Дир. Предузећа

Марковић Мaрко

42.000,00

10.

Дир. Предузећа

Анђелковић Марија

15.450,00

11.

Дир. Предузећа

Деспотовић Жана

25.200,00

12.

Дир. Предузећа

Пухаловић Светислав

42.000,00

13.

Дир. Предузећа

Гавриловић Ивана

42.000,00

14.

Дир. Предузећа

Сотиров Славица

8.600,00

15.

Ниш

Узелац Весна

42.000,00

16.

Ниш

Милошевић Зоран

8.050,00

17.

Ниш

Јерминац Светлана

42.000,00

18.

Чачак

Радоњић Бранко

42.000,00

19.

Крушевац

Јанковић Горан

42.000,00

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС