Информација о измени и допуни Колективног уговора Друштва

 

  

Обавештавамо запослене да су генерални директор Друштва и председници Јединственог Синдиката Телекома Србије и Синдиката Телекома „Србија“, у својству овлашћених представника репрезентативних синдиката, дана 8.7.2020. године, закључили Колективни уговор о измени и допуни Колективног уговора „Телеком Србија“ а.д.

 

Изменом и допуном Колективног уговора „Телеком Србија“ а.д. предвиђено је да свим запосленима који привремено одсуствују са рада због потврђене заразне болести (COVID-19) или због мере изолације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, а која је наступила као последица непосредног излагања ризику по основу обављања њихових послова и радних задатака, односно службених дужности и контакта са лицима којима је потврђена та болест или наложена мера изолације или самоизолације, припада право на накнаду зараде у висини од 100% основа за накнаду зараде.

 

Због оправданих околности у условима погоршане епидемиолошке ситуације, предвиђено је да Колективни уговор о измени и допуни Колективног уговора „Телеком Србија“ а.д. ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Телеком Србија“ и примењује се на све случајеве привремене спречености за рад по наведеном основу, који су започети закључно до датума престанка важења Наредбе о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, број 37/2020).