ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.09.2020. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

854

954

5

47

0

1

2

0

0

0

  Панчево

66

53

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

38

74

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

24

58

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

51

65

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

44

60

10

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1077

1320

19

47

0

1

2

0

0

0

  Краљево

130

69

1

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

11

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

71

91

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

160

50

4

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

26

96

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

92

70

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

92

65

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

571

460

45

0

0

2

0

0

0

0

 Нови Сад

265

72

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

47

33

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

78

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

64

37

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

64

30

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

555

184

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

150

194

30

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

22

22

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

13

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

50

25

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

28

21

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

42

7

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

24

33

16

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

18

25

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

329

412

114

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2532

2376

219

47

5

3

2

1

0

0

Укупно на дан
10.08.2020
године

2525

2375

220

47

5

3

2

1

0

0

Укупно на дан
10.09.2020.

године

2532

2376

219

47

5

3

2

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,28%

0,04%

-0,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1077

1320

19

47

0

1

2

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

571

460

45

0

0

2

0

0

0

0

НОВИ САД

555

184

41

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

329

412

114

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2532

2376

219

47

5

3

2

1

0

0

 

 

statistika