ИЗВЕШТАЈ СА 15. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 15. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23.09.2020. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец Септембар.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Генерална Дирекција

Рољић Ирена

12.500,00

2.

Генерална Дирекција

Јанковић Горан

13.200,00

3.

Генерална Дирекција

Лучић Милош

42.000,00

4.

Генерална Дирекција

Вардић Татјана

13.200,00

5.

Ваљево

Бојичић Радоје

13.200,00

6.

Суботица

Медан Драган

42.000,00

7.

Сомбор

Сукић Зоран

42.000,00

8.

Ниш

Тимотијевић Бојан

42.000,00

9.

Ниш

Миленковић Јовица

42.000,00

10.

Кикинда

Грбић Бранислав

15.700,00

11.

Крагујевац

Ђорђевић Милош

42.000,00

12.

Крагујевац

Петровић Драгица

42.000,00

13.

Краљево

Вуковић Божидар

42.000,00

14.

Краљево

Николић Бранимир

25.200,00

15.

Чачак

Петровић Небојша

42.000,00

16.

Чачак

Ивановић Милан

84.000,00

17.

Чачак

Продановић Драган

25.200,00

18.

Шабац

Арсеновић Љупко

13.200,00

19.

Смедерево

Маџић Зоран

13.000,00

20.

Београд

Брзановић Зоран

15.000,00

21.

Београд

Пекурар Светлана

12.500,00

22.

Београд

Јанковић Милован

42.000,00

23.

Панчево

Личина Зоран

11.500,00

24.

Крушевац

Филиповић Милош

42.000,00

25.

Крушевац

Видојевић Иван

42.000,00

26.

Лесковац

Петровић Зоран

2.600,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС