ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.10.2020. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

859

954

5

47

0

1

2

0

0

0

  Панчево

65

54

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

36

75

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

24

60

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

51

65

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

44

60

10

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1079

1324

19

47

0

1

2

0

0

0

  Краљево

131

69

1

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

11

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

71

90

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

160

51

4

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

26

96

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

95

68

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

92

65

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

575

458

45

0

0

2

0

0

0

0

 Нови Сад

264

72

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

47

33

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

35

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

79

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

64

37

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

64

32

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

553

186

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

150

193

30

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

23

22

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

13

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

50

25

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

30

21

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

42

7

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

24

33

16

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

17

25

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

331

411

114

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2538

2379

219

47

5

3

2

1

0

0

Укупно на дан
10.09.2020
године

2532

2376

219

47

5

3

2

1

0

0

Укупно на дан
10.10.2020.

године

2538

2379

219

47

5

3

2

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,24%

0,13%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1079

1324

19

47

0

1

2

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

575

458

45

0

0

2

0

0

0

0

НОВИ САД

553

186

41

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

331

411

114

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2538

2379

219

47

5

3

2

1

0

0

 

 

statistika