ПОТПИСАНЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ’’ТЕЛЕКОМ СРБИЈА’’А.Д.

 

  


Преговори радне групе за измену и допуну Колективног уговора су завршени и у складу са Статутом ЈСТС одржани су састанци Управног одбора и Проширеног управног одбора на ту тему. Донета је одлука да се потпише предлог измене и допуне Колективног уговора већином гласова.


Измене и допуне колективног уговора (самим тим и трајање) су потписане на период важења од 2 године данас, 23.10.2020. године, у 13ч.


У току преговора, већина предлога од стране пословодства је била везана за смањење права запослених, а предлози синдикалних представника су се односили на повећање права запослених.
За 47 чланова Колективног уговора достављен је укупно 91 предлог за измену и допуну, од којих су представници пословодства поднели 30 предлога, ЈСТС 39 предлога и СТС 22 предлога.
Постигнута је сагласност за 24 предлога, док за укупно 67 предлога није постигнута сагласност.
Оно што је најбитније, ни једно право запослених није ускраћено нити умањено, а трајање Колективног уговора биће продужено на 2 године, чиме је постигнут велики успех репрезентативних синдиката.

 

http://www.mojportal.telekom.rs/InterniPortal/vesti/Vazna-obavestenja/13525

 

 

 

 

 


ИНФО ЈСТС