ИЗВЕШТАЈ СА 16. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 16. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 28.10.2020. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец октобар.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Васић Дубравка

13.200,00

2.

Нови Сад

Бранков Слободан

18.700,00

3.

Шабац

Мијаиловић Владан

42.000,00

4.

Прокупље

Вучковић Братислав

2.400,00

5.

Крушевац

Николић Немања

42.000,00

6.

Крушевац

Пауновић Нађа

16.800,00

7.

Краљево

Џемић Едис

42.000,00

8.

Краљево

Томовић Љубица

42.000,00

9.

Суботица

Јованић Ђорђе

42.000,00

10.

Смедерево

Милићевић Синиша

42.000,00

11.

Сомбор

Дрљача Душанка

84.000,00

12.

Панчево

Величковић Небојша

42.000,00

13.

Београд

Новаков Новак

42.000,00

14.

Београд

Кованџић Љиљана

42.000,00

15.

Београд

Маринковић Лидија

16.800,00

16.

Ниш

Арсовски Саша

42.000,00

17.

Крагујевац

Недељковић Десимир

4.000,00

18.

Генерална Дирекција

Илић Жељко

42.000,00

19.

Генерална Дирекција

Миловановић Зоран

42.000,00

20.

Генерална Дирекција

Мандрапа Младенка

42.000,00

21.

Генерална Дирекција

Ђокић Небојша

42.000,00

22.

Генерална Дирекција

Симић Милован

42.000,00

23.

Генерална Дирекција

Јаковљевић Бранко

12.000,00

24.

Генерална Дирекција

Стефановић Јелена

50.000,00

25.

Генерална Дирекција

Деспотовић Жана

16.200,00

26.

Генерална Дирекција

Стајић Биљана

8.400,00

27.

Генерална Дирекција

Вардић Татјана

5.200,00

28.

Генерална Дирекција

Ристић Мирослав

42.000,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС