ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.11.2020. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

864

954

5

47

0

1

2

0

0

0

  Панчево

65

54

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

36

75

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

24

60

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

51

65

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

44

60

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1084

1324

18

47

0

1

2

0

0

0

  Краљево

132

68

1

0

0

2

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

19

11

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

71

89

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

160

51

4

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

26

96

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

96

65

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

93

66

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

578

454

45

0

0

2

0

0

0

0

 Нови Сад

268

74

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

47

33

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

79

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

64

38

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

62

32

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

557

189

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

150

193

29

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

23

21

2

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

13

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

49

26

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

29

21

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

42

7

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

24

33

16

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

17

25

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

330

409

114

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2549

2376

218

47

5

3

2

1

0

0

Укупно на дан
10.10.2020
године

2538

2379

219

47

5

3

2

1

0

0

Укупно на дан
10.11.2020.

године

2549

2376

218

47

5

3

2

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,43%

-0,13%

-0,46%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1084

1324

18

47

0

1

2

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

578

454

45

0

0

2

0

0

0

0

НОВИ САД

557

189

41

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

330

409

114

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2549

2376

218

47

5

3

2

1

0

0

 

 

statistika