ИЗВЕШТАЈ СА 17. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 17. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 24.11.2020. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец новембар.

 

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Вукоје Синиша

42.000,00

2.

Нови Сад

Раонић Александра

5.500,00

3.

Зрењанин

Цветић Томица

42.000,00

4.

Зрењанин

Шево Миленко

42.000,00

5.

Ваљево

Недељковић Иван

42.000,00

6.

Смедерево

Марковић Влада

42.000,00

7.

Кикинда

Влајић Јелена

42.000,00

8.

Сремска Митровица

Божић Јованка

42.000,00

9.

Сремска Митровица

Геци Иван

5.800,00

10.

Генерална Дирекција

Ашковић Бојана

10.500,00

11.

Генерална Дирекција

Ристић Соња

10.000,00

12.

Генерална Дирекција

Станковић Ангелина

16.800,00

13.

Генерална Дирекција

Живанчев Паулина

42.000,00

14.

Генерална Дирекција

Шалипур Саша

42.000,00

15.

Генерална Дирекција

Здравковић Марина

42.000,00

16.

Генерална Дирекција

Петровић Драгана

42.000,00

17.

Генерална Дирекција

Павловић Биљана

10.300,00

18.

Генерална Дирекција

Крантић Лаловић Јелена

42.000,00

19.

Београд

Јовић Славко

42.000,00

20.

Београд

Југовић Мина

42.000,00

21.

Београд

Стојановић Мирјана

3.500,00

22.

Чачак

Породица Белић

84.000,00

23.

Чачак

Шевић Светлана

41.200,00

24.

Ниш

Илић Слађана

12.500,00

25.

Ниш

Арсовски Саша

42.000,00

26.

Пожаревац

Миливојевић Дејан

42.000,00

27.

Ужице

Јеремић Љубиша

42.000,00

28.

Ужице

Кутлешић Наташа

42.000,00

29.

Панчево

Медић Наташа

5.000,00

30.

Краљево

Томовић Томислав

6.500,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС