ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.08.2020. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

849
951
5
47
0
1
2
0
0
0

  Панчево

67
52
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

39
74
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

24
57
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

51
65
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

44
60
10
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
56
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1074
1315
19
47
0
1
2
0
0
0

  Краљево

130
69
1
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
19
11
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

71
91
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

163
50
4
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

26
96
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

92
69
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

88
65
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

570
459
45
0
0
2
0
0
0
0

 Нови Сад

265
72
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

47
34
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
12
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

77
0
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

63
35
29
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

62
30
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

551
183
41
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

151
196
31
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

2
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

22
21
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

13
21
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
50
25
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

28
21
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

42
7
23
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

24
33
16
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

26
43
4
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

18
25
3
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

330
418
115
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2525
2375
220
47
5
3
2
1
0
0

Укупно на дан
10.07.2020
године

2265
2171
210
44
5
3
2
1
0
0

Укупно на дан
10.08.2020.

године

2525
2375
220
47
5
3
2
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

11,48% 9,40% 4,76% 6,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1074
1315
19
47
0
1
2
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

570
459
45
0
0
2
0
0
0
0

НОВИ САД

551
183
41
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

330
418
115
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2525
2375
220
47
5
3
2
1
0
0

 

clanstvo u JSTS

 

clanstvo JSTS