ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.12.2020. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

878
948
5
47
0
1
2
0
0
0

  Панчево

65
54
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

36
77
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

24
60
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

51
65
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

44
60
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
56
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1098
1320
18
47
0
1
2
0
0
0

  Краљево

132
68
1
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
19
11
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

71
89
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

162
51
4
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

26
96
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

94
63
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

93
66
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

578
452
45
0
0
2
0
0
0
0

 Нови Сад

271
73
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

47
34
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
12
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

79
0
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

64
40
29
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

62
32
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

560
191
41
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

150
193
29
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

2
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

23
21
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

13
16
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
49
26
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

28
20
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

41
7
23
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

24
33
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

26
43
4
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

17
25
3
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

328
408
113
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2564
2371
217
47
5
3
2
1
0
0

Укупно на дан
10.11.2020
године

2549
2376
218
47
5
3
2
1
0
0

Укупно на дан
10.12.2020.

године

2564
2371
217
47
5
3
2
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,59%
-0,21%
-0,46%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1098
1320
18
47
0
1
2
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

578
452
45
0
0
2
0
0
0
0

НОВИ САД

560
191
41
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

328
408
113
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2564
2371
217
47
5
3
2
1
0
0

 

 

statistika