ИЗВЕШТАЈ СА 18. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 18. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 24.12.2020. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец децембар.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Ивић Горан

5.200,00

2.

Нови Сад

Анђелић Мирко

42.000,00

3.

Пожаревац

Јанковић Зорица

84.000,00

4.

Пожаревац

Лукић Горан

5.400,00

5.

Ниш

Младеновић Зоран

3.000,00

6.

Ниш

Мићовић Миливоје

42.000,00

7.

Ниш

Илић Слађана

42.000,00

8.

Ниш

Миладиновић Анита

42.000,00

9.

Смедерево

Обрадовић Златан

27.650,00

10.

Чачак

Породица Јовановић

84.000,00

11.

Сремска Митровица

Ђуричић Златко

42.000,00

12.

Генерална Дирекција

Мицковић Драгана

9.800,00

13.

Генерална Дирекција

Ракановић Божо

42.000,00

14.

Генерална Дирекција

Симић Милован

42.000,00

15.

Генерална Дирекција

Трајковић Јелена

42.000,00

16.

Генерална Дирекција

Миловановић Д. Драгана

54.000,00

17.

Генерална Дирекција

Рубежановић Невена

42.000,00

18.

Генерална Дирекција

Максимчев Радица

42.000,00

19.

Генерална Дирекција

Марковић Мирјана

42.000,00

20.

Лесковац

Ранђеловић Гроздан

42.000,00

21.

Суботица

Клиска Гордана

42.000,00

22.

Крагујевац

Батавељић Марија

6.200,00

23.

Крагујевац

Величковић Саша

42.000,00

24.

Крагујевац

Ђусић Љиљана

42.000,00

25.

Краљево

Милићевић Милан

4.500,00

26.

Краљево

Милићевић Драгиша

42.000,00

27.

Кикинда

Малетин Предраг

42.000,00

28.

Панчево

Ђорђевић Радован

48.900,00

29.

Панчево

Зејаковић Гордана

42.000,00

30.

Панчево

Таушан Александар

14.000,00

31.

Панчево

Бошков Гордана

16.800,00

32.

Бор

Младеновић Далиборка

42.000,00

33.

Бор

Станисављевић Горан

44.000,00

34.

Прокупље

Ивановић Радивоје

42.000,00

35.

Ужице

Доганџић Жељко

3.500,00

36.

Ужице

Грозданић Весна

42.000,00

37.

Ужице

Крајнц Вера

25.200,00

38.

Београд

Породица Јоксимовић

84.000,00

39.

Београд

Бојовић Наташа

42.000,00

40.

Београд

Бачић Љубица

42.000,00

41.

Београд

Брзаковић Зоран

25.200,00

42.

Београд

Ћурић Светлана

42.000,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС