ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ИЗМЕЂУ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ СИНДИКАТА

 

  

Поред тога што је "Телеком Србија" а.д. у инвестиционом процесу у циљу развоја и унапређења позиције на тржишту телекомуникација и што у 2021. години имамо велике обавезе настале у претходном периоду почев од куповине Републике Српске до данас, репрезентативни синдикати су преговорима успели да постигну договор са пословодством о побољшању материјалног положаја запослених, иако првобитним предлогом буџета за 2021. годину није било предвиђено никакаво повећање зарада.

       Председница Јединственог Синдиката Телекома Србија Mарина Здравковић, председник Синдиката Телекома "Србија" Мирослав Јоксимовић, и генерални директор "Телеком Србија" а.д. Владимир Лучић потписали су данас, 28.12.2020. године, Споразум о побољшању материјалног положаја запослених у "Телеком Србија" а.д. у 2021. години.
Спорозумом је уговорено повећање основних зарада два пута у току 2021. године и то повећање у висини од 5% зараде за феберуар месец и у висини од 10% зараде за октобар месец. Промена постојећих вредности основних зарада, исказана у динарским износима за сваки ниво/подниво, утврдиће се посебном одлуком генералног директора, а укупна маса средстава потребна за ову намену биће планирана Пословним планом (Буџетом) Друштва за 2021. годину.
У складу са важећим Колективним уговором, Друштво ће у априлу 2021. године извршити једнократну исплату запосленима по основу пословних резултата Друштва за претходну годину у висини 100% зараде.

Имајући у виду све околности, посебно тешку ситуацију у којој се због пандемије нашла цела привреда, затим чињеницу да велики број запослених ради од куће, ми смо направили велики помак и ово је највеће повећање зарада у последњих више од 10 година.
Пословодство са новим тимом менаџера је показало разумевања за наше захтеве и аргументе и изашло нам је у сусрет, иако, као што смо навели, првобитним предлогом буџета за 2021. годину није било предвиђено повећање зарада.
Очекујемо да ће "Телеком Србија" а.д. у наредном периоду имати боље резултате него што се мисли и говори у јавности и желимо да наставимо са подизањем стандарда запослених, пропорционално будућем развоју и напретку компаније, што очекујемо убрзо.

 

Инфо службе репрезентативних синдиката