НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА

 

  

Поштоване колегинице, колеге и пријатељи,
Време новогодишњих празника већина нас користи да сумира и анализира све што се догодило у години која остаје иза нас. Година која је на истеку  била је врло изазовна и тешка, потпомогнута здравственом кризом изазваном пандемијом која је за многе, нажалост била непремостива препрека.
У 2020. години, највећи изазов са којим смо се суочили је био изазов како сачувати здравље и сигурност свих наших запослених. Осетили смо бол губитка драгоцених живота и стрес изолације. ЈЕДИНСТВЕНИ СИНДИКАТ ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ  одаје почаст животима изгубљеним у 2020. години.
Као синдикат препознали смо улогу повезаних компанија Телеком Групе за одржавањем великог броја услуга за on-line  интернет, IPTV, дигиталне платформе јавне управе, школа, болница, банака, привредних субјеката  током читаве пандемије.
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ,  као основа ЈСТС, упркос свим изазовима, показале су своју оданост, одлучност и посвећеност у овој тешкој години за очување стабилности наше организације.

Без лажне скромности упознаћемо Вас са нашим успесима у току ове године.
Извршено је трајно повећање јануарске зараде, што представља прекретницу у урушавању реалних зарада у последњих шест година, изазваних неправедним умањењем  за 10% законом из 2014. године.
Током јануара и фебруара започете су амбициозне активности обилазака синдикалних организација и чланства како би се на прави начин директним контактима и разговорима приближиле програмске активности и циљеви нашег синдиката са позиције  развојних  планова за повећање чланства и јачање преговарачких капацитета.
Нажалост, након одржане редовне Скупштине синдиката, наступила је борба против пошасти COVID-19. На почетку пандемије, предузете су брзе мере како би се осигурало здравље и безбедност запослених. У потпуности се примењују здравствене  мере донете од стране Владе Републике Србије. Омогућено је несметано спровођење безбедносних мера, већу  редукцију запослених и увођење функционалних  система како би се удовољило променама на радном месту које је донела пандемија (омогућавање физичке дистанце од 4м², рада са удаљене локације за све ризичне категорије, као и самохране родитеље (итд).,дистрибуција заштитне опреме и дезинфекционих средстава, праћење епидемиолошке ситуације у предузећу).
С обзиром на околности, појавила су се размишљања  пословодства  да запосленима треба одложити исплату учешћа у пословном резултату друштва  и да се иста реализује када се за то укажу адекватни услови. Јасно и недвосмислено смо изнели став да је таква обавеза предвиђена Колективним уговором, да су је запослени заслужили својим радом, што показују резултати постигнути у 2019. години, након чега је реализована обавеза у целости.
У априлу месецу ступио је на снагу Закон о агенцијском запошљавању, који у основи легализује рад на одређено време, повремени привремени рад, а својом недореченошћу дерогира Уговор на неодређено време. У земљама западне демократије овај Закон се односи на привремено повремена ангажовања  лица на неколико сати или дана док код нас лица ангажована по овом основу поистовећује са лицима ангажованим на сталним вишедеценијским пословима.  С обзиром да Закон делимично изједначава права радника ангажованих по закону о агенцијском запошљавању са стално  запосленим, имали смо потребу да те запослене укључимо у синдикални рад са циљем подршке да следећи уговор о раду буде потписан са компанијом у којој су сада привремено ангажовани (за синдикалним ангажовањем наших колега који су у компанији под овим видом ангажовања са циљем да се будући рад уговори у компанији у којој су сада изнајмљени). На овом задатку показали смо кохезиону силу и потребу деловања у заједници (појединац не може пуно, заједно можемо све).
Непредвидивост пандемије и изложеност запослених ризику налагали су спонтано предузимање радњи, као што су прилагођавање КУ за остваривање права на правичну накнаду зараде као да раде у случајевима заражавања или контаката са зараженим, имајући на уму природу посла који се обавља или пак услове екстерног заражавања. Ова мера је била ограничена на трајање ванредног стања, а онда је на иницијативу ЈСТС  да таква одредба треба да постане саставни део КУ, у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести, иста  продужена на период трајања епидемије.
Колективни уговор је претрпео измене у делу реализације права на накнаду трошкова доласка и одласка са рада јер је иста требала да се усклади са рачуноводственим правилима које је прописао Закон. Врло активно смо оспоравали тумачења користећи стручну анализу и судску праксу покушавајући да терет доказивања стварних трошкова није на запосленом и да је његово право утврђено Законом о раду, а загарантовано Уговором о раду, односно самим радом. За запослене је утврђено право на накнаду трошкова путем картице за гориво, месечне претплатне карте или новчане накнаде за случајеве где не постоји превозник који издаје претплатну карту. Промена начина реализације права је могућа на месечном нивоу из разлога појединих ситуација одсуства са рада запослених када би му било ускраћено ово право, а у појединим ситуацијама везаним за месечну претплатну карту трпео штету.
Синдикат је показао разумевање у делу спровођења пословних активности у посебним условима рада и са смањеним бројем извршилаца. Код настојања пословодства да уреди организацију процеса рада како се не би угрозили  витални интереси, стали смо јасно  у одбрану права запослених која су била угрожена незаконском, рекло би се  несмотреном, одлуком о начину коришћења права на годишњи одмор, (која је повучена) нашом аргументацијом, а која је потом измењена и законски усклађена како би била применљива.
У задњем кварталу године, знајући да нам истиче Колективни уговор, врло озбиљно и одговорно смо се припремили за те преговоре. Преговори око измене и допуне КУ су били интензивни, тешки и дуги. Наши представници су енергично и аргументовано бранили неколико десетина предлога које смо поднели за побољшање права запослених у КУ, и усклађивања појединих одредби КУ са решењима које је у пракси подржала и Влада Републике Србије. 
Остали социјални партнери нису показали добру вољу или пак слуха за потребу стварања прихватљивијег радног окружења које би мотивисало запослене за продуктивнији рад.
Задовољан запослени је успешан запослени, а људски потенцијал је најважнији ресурс једне компаније. Епилог ове активности јесте продужење КУ на период од две године, без да је и једна одредба умањена.
Промена на челу компаније створила је предуслов за другачији поглед на социјални статус запослених и управо та чињеница омогућила је значајно уравнотежење зарада са реалним трошковима живота. Наши аргументи су увек били у правцу да смо водећа компанија у  информационо-телекомуникационом сектору и да са таквим референцама морамо да предњачимо и по питању зарада, што до сада није био случај.

Коначно, фокусирајући се на нашу стратегију - једнака зарада за исти рад, праведнија расподела новостворене вредности, ЈСТС ће сарађивати са свим синдикатима и социјалним партнерима  на подизању свести о значају социјалног преговарања, договарања употребом законодавних одредби, како би се допринело једном општем благостању.

Ценимо све ваше напоре да ЈСТС постане снажан глас радника у нашој  компанији. Рачунамо на вашу континуирану активну подршку и акције у 2021. године како бисмо наша стремљења претворили у реалност у интересу свих нас.
Зато је сада право време за преокрет. Почетак године идеална је прилика за планирање нових успеха и дефинисање нових циљева. Ово је одличан тренутак да искористимо позитивну празничну енергију у  доношењу одлука које ће идућу годину учинити много квалитетнијом од претходне.
Нећемо  дозволити да следеће године, када у ово време будемо сумирали претходни период, уочавaмо мноштво пропуштених прилика.
У новој 2021- ој години желимо вам савршено здравље, изобиље љубави, духовно као и финансијско богатство.
Да вам нова година отера све бриге и донесе нова надања, радосних тренутака и безбрижног смеха.

 

Ваш ЈСТС