ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.07.2020. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

774
831
5
44
0
1
2
0
0
0

  Панчево

64
42
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

30
73
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

24
50
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

46
59
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

33
60
10
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
46
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

971
1161
19
44
0
1
2
0
0
0

  Краљево

122
69
1
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
19
11
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

66
83
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

143
50
4
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

15
96
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

77
69
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

83
61
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

506
447
45
0
0
2
0
0
0
0

 Нови Сад

219
65
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

38
34
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
12
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

70
0
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

62
33
27
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

56
28
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

482
172
39
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

144
191
30
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

2
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

20
22
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

13
15
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
39
25
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

28
19
3
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

32
6
18
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

19
30
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

26
43
4
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

18
25
3
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

306
391
107
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2265
2171
210
44
5
3
2
1
0
0

Укупно на дан
10.06.2020
године

2267
2180
213
44
5
3
2
1
0
0

Укупно на дан
10.07.2020.

године

2265
2171
210
44
5
3
2
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

-0,09%
-0,41%
-1,41%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

971
1161
19
44
0
1
2
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

506
447
45
0
0
2
0
0
0
0

НОВИ САД

482
172
39
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

306
391
107
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2265
2171
210
44
5
3
2
1
0
0