ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.01.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

891
953
5
46
0
1
2
0
0
0

  Панчево

65
54
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

35
78
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

24
60
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

51
65
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

44
60
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
57
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1110
1327
18
46
0
1
2
0
0
0

  Краљево

129
67
1
0
0
2
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
19
11
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

71
89
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

161
51
4
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

26
95
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

94
62
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

96
66
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

577
449
45
0
0
2
0
0
0
0

 Нови Сад

270
73
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

47
32
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
12
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

79
0
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

64
40
29
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

61
34
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

558
191
41
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

152
192
30
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

2
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

28
16
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

13
16
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
49
26
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

27
20
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

42
7
23
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

24
35
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

26
43
4
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

16
24
3
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

334
403
114
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2579
2370
218
46
5
3
2
1
0
0

Укупно на дан
10.12.2020
године

2564
2371
217
47
5
3
2
1
0
0

Укупно на дан
10.01.2021.

године

2579
2370
218
46
5
3
2
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,59%
-0,04%
0,46%
-2,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1110
1327
18
46
0
1
2
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

577
449
45
0
0
2
0
0
0
0

НОВИ САД

558
191
41
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

334
403
114
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2579
2370
218
46
5
3
2
1
0
0

 

 

statistika