ИЗВЕШТАЈ СА 19. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 19. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 22.1.2021. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јануар.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Панчево

Вуковић Славица

42.000,00

2.

Панчево

Ђорђевић Радован

42.000,00

3.

Ужице

Пауновић Зорица

42.000,00

4.

Суботица

Колунџић Велимир

42.000,00

5.

Зрењанин

Жилић Дејан

42.000,00

6.

Ниш

Стаменковић Иван

73.880,00

7.

Лесковац

Ранђеловић Гроздан

8.630,00

8.

Лесковац

Тасић Срђан

2.360,00

9.

Лесковац

Тасић Валентина

6.150,00

10.

Лесковац

Тошић Драгослав

42.000,00

11.

Смедерево

Павковић Јован

42.000,00

12.

Нови Сад

Кујунџић Раденко

42.000,00

13.

Нови Сад

Симичић Игор

54.600,00

14.

Нови Сад

Вуков Љубомир

1.500,00

15.

Нови Сад

Пуља Сања

42.000,00

16.

Генерална Дирекција

Панзаловић Данијела

12.600,00

17.

Генерална Дирекција

Марић Стојановић Тина

42.000,00

18.

Генерална Дирекција

Ђерковић Зорана

42.000,00

19.

Генерална Дирекција

Радовановић Н. Јасмина

42.000,00

20.

Генерална Дирекција

Вујновић Мирјана

42.000,00

21.

Генерална Дирекција

Јанковић Зарић Наташа

42.000,00

22.

Генерална Дирекција

Килибарда Бранко

42.000,00

23.

Генерална Дирекција

Себић Светлана

42.000,00

24.

Генерална Дирекција

Винтер Ивана

42.000,00

25.

Генерална Дирекција

Крчмар Оливера

42.000,00

26.

Генерална Дирекција

Шуваковић Живко

12.000,00

27.

Генерална Дирекција

Момчиловић Мирјана

8.600,00

28.

Генерална Дирекција

Гојовић Драгана

8.400,00

29.

Сомбор

Танић Слободан

10.800,00

30.

Крагујевац

Филимоновић Мирјана

25.940,00

31.

Крагујевац

Бојковић Славица

3.600,00

32.

Крагујевац

Породица Д. Станковића

84.000,00

33.

Београд

Пајовић Урош

42.000,00

34.

Београд

Степановић Марија

42.000,00

35.

Београд

Ђорђевић Владимир

42.000,00

36.

Краљево

Фердић Мирослав

42.000,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС