ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.02.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

890
962
5
46
0
2
1
0
0
0

  Панчево

65
55
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

35
78
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

24
60
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

51
65
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

43
61
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
60
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1108
1341
18
46
0
2
1
0
0
0

  Краљево

129
67
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
18
11
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

71
88
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

160
51
4
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

28
95
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

97
62
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

96
66
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

581
447
45
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

273
75
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

47
32
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
12
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

79
0
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

64
39
29
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

61
34
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

561
192
41
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

151
192
30
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

2
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

28
16
2
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

13
16
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
49
26
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

31
15
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

42
7
23
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

24
35
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

26
43
4
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

16
25
3
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

337
399
114
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2587
2379
218
46
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.01.2021
године

2579
2370
218
46
5
2
3
1
0
0

Укупно на дан
10.02.2021.

године

2587
2379
218
46
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,31%
0,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-66,67%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1108
1341
18
46
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

581
447
45
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

561
192
41
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

337
399
114
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2587
2379
218
46
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika