ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈА И ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА ВЛАДИМИРА ЛУЧИЋА

 

 


Уз предузете мере заштите и поштовања препорука  12. 02. 2021. године, одржана је седница Управног одбора Јединственог Синдиката Телекома Србије.
По обиму дневног реда веома важна и значајна седница, на којој се одређује рад и деловање синдиката у овој години.
Наиме, на седници су усвојена програмска документа, резимиран рад и резултати рада у 2020 години и дефинисан начин рада у 2021 години.
Осим ових важних ствари за живот и рад синдиката, седницу је обележило и присуство генералног директора који је у отвореној дискусији изнео своје виђење даљег рада Телекома.
Господин Лучић је акценат ставио на неколико важних ствари:

  1. нова организација на макро и микро нивоу
  2. даља стабилизација корисничке базе и значај бриге о кориснику
  3. интеграција зависних друштава у Телеком Србија
  4. управљање људским ресурсима

Оно што нас очекује у 2021 години јесте даља стабилизација корисничке базе, а тиме и прихода, окретањем ка кориснику у циљу пружања непрекидности сервиса.
Организационе промене које предстоје у наредном периоду би допринеле унутрашњој ефикасности, успешности пословних процеса и продуктивности. У фокус рада ставља се брига о кориснику.
Нова организација Телекома треба да предупреди сложене процедуре и омогући лакше извршење пословног плана што подразумева и хоризонталну организацију на микро нивоу, односно враћање надлежности Извршних јединица у пуном капацитету.
Потпуна интеграција зависних друштава у систем Телекома би се пресликала у складу са организацијом Телекома без формирања посебних целина било у технолошком или кадровском смислу. Интеграцијом би се заокружио пословни аранжман из ранијих година који би сада допринео бољим финансијским резултатима компаније.
По питању  запослених, радно правног статуса, материјалног положаја  генерални директор је исказао спремност за сарадњу са нашим синдикатом као и отвореност за сва питања што нам указује на могућност плодотворне сарадње у периоду који је пред нама.

 

 
ИНФО СЛУЖБА ЈСТС