ИЗВЕШТАЈ СА 20. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 20. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 24.02.2021. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец фебруар.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Кртинић Јелена

8.400,00

2.

Нови Сад

Трифковић Марко

6.880,00

3.

Нови Сад

Адам Зоран

42.000,00

4.

Нови Сад

Живанов Инес

42.000,00

5.

Нови Сад

Дробњак Вера

42.000,00

6.

Нови Сад

Ђајић Недељко

42.000,00

7.

Ваљево

Тешић Катарина

42.000,00

8.

Ваљево

Ружичић Биљана

42.000,00

9.

Чачак

Миленковић Светлана

42.000,00

10.

Чачак

Павловић Војимир

42.000,00

11.

Чачак

Ћојбашић Зора

42.000,00

12.

Сомбор

Ркман Зденка

2.500,00

13.

Панчево

Таушан Александар

42.000,00

14.

Панчево

Вајовић Александар

12.600,00

15.

Пожаревац

Марковић Бобан

7.350,00

16.

Пожаревац

Алексић Новица

7.500,00

17.

Зрењанин

Јакшић Милан

42.000,00

18.

Смедерево

Павковић Живослава

42.000,00

19.

Смедерево

Палић Петар

42.000,00

20.

Смедерево

Мариновић Љиљана

42.000,00

21.

Београд

Тинтор Верица

42.000,00

22.

Београд

Јелић Радиша

42.000,00

23.

Београд

Тоблер Драгица

12.650,00

24.

Београд

Бачић Љубица

84.000,00

25.

Београд

Рајић Оливера

93.200,00

26.

Београд

Милошевић Јасмина

21.500,00

27.

Генерална Дирекција

Радојчевић Љиљана

42.000,00

28.

Генерална Дирекција

Шкрипац Ранка

98.500,00

29.

Генерална Дирекција

Јовановић Невена

42.000,00

30.

Генерална Дирекција

Васић Душица

42.000,00

31.

Генерална Дирекција

Ристић Зорица

42.000,00

32.

Генерална Дирекција

Каранац Драгана

42.000,00

33.

Генерална Дирекција

Стевчић Слађана

42.000,00

34.

Генерална Дирекција

Ловић Светлана

42.000,00

35.

Генерална Дирекција

Вракела Милорад

42.000,00

36.

Генерална Дирекција

Васић Миодраг

42.000,00

37.

Генерална Дирекција

Бошковић Никола

42.000,00

38.

Генерална Дирекција

Јанковић Марија

42.000,00

39.

Генерална Дирекција

Тепић Марина

8.400,00

40.

Крушевац

Породица Пиндовић

84.000,00

41.

Лесковац

Костић Предраг

3.800,00

42.

Лесковац

Антонијевић Небојша

42.000,00

43.

Краљево

Илић Марко

11.500,00

44.

Крагујевац

Ђоковић Санела

24.100,00

45.

Ужице

Љубичић Владимир

42.000,00

46.

Ниш

Младеновић Далибор

11.200,00

47.

Ниш

Гроздановић Зоран

42.000,00

48.

Ниш

Вулетић Владан

42.000,00

49.

Јагодина

Николић Славица

42.000,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС