ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.03.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

901

962

5

45

0

2

1

0

0

0

  Панчево

65

56

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

35

78

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

24

59

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

52

64

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

43

61

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

59

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1120

1339

18

45

0

2

1

0

0

0

  Краљево

131

69

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

18

11

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

70

87

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

161

51

4

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

28

95

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

97

62

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

97

66

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

584

448

45

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

275

75

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

47

32

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

37

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

79

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

64

39

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

60

36

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

562

194

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

151

192

32

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

2

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

27

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

13

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

49

26

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

32

14

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

41

7

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

24

35

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

16

24

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

336

397

117

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2602

2378

221

45

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.02.2021
године

2587

2379

218

46

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.03.2021.

године

2602

2378

221

45

5

2

1

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,58%

-0,04%

1,38%

-2,17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1120

1339

18

45

0

2

1

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

584

448

45

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

562

194

41

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

336

397

117

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2602

2378

221

45

5

2

1

1

0

0

 

 

statistika