ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.04.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

913

968

4

44

0

2

1

0

0

0

  Панчево

67

56

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

34

78

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

25

59

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

52

65

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

43

61

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

59

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1134

1346

17

44

0

2

1

0

0

0

  Краљево

133

69

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

18

11

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

70

87

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

169

51

4

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

28

95

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

97

62

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

98

66

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

595

448

45

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

276

75

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

46

36

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

38

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

78

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

65

41

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

61

38

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

564

202

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

151

191

32

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

4

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

27

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

13

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

49

26

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

32

14

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

41

7

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

22

35

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

26

43

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

16

24

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

336

396

117

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2629

2392

220

44

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.03.2021
године

2602

2378

221

45

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.04.2021.

године

2629

2392

220

44

5

2

1

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

1,04%

0,59%

-0,45%

-2,22%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1134

1346

17

44

0

2

1

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

595

448

45

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

564

202

41

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

336

396

117

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2629

2392

220

44

5

2

1

1

0

0

 

 

statistika