ОДРЖАНА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ СА ДИРЕКТОРОМ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ТЕХНИКУ Г-ДИНОМ МАРОВИЋЕМ

 

 

На редовној седници УО синдиката која је одржана 15.4. 2021 године у просторијама синдиката разматрана су питања из домена текућих дешавања у компанији и синдикату. На састанку је вођена дискусија по питању нове организационе шеме и имплементације исте, политике задовољења корисника односно агенде 24 часа, дистрибуције прековременог рада, пасивног дежурства, стимулација, активностима партнерских фирми у сегменту рада на оптичкој инфраструктури, интеграција зависних друштава и др.
Господин Маровић је  пре свега изнео потребу другачијег приступа рада у односу на ранији период, што ће са његове стране бити пропраћено упознавањем са реалним стањем на терену и  свакодневним обиласцима локација и разговора са запосленима.
Нова организација која ће бити имплементирана у наредних 90 дана донела је организационе и кадровске промене које би требало да допринесу ефикаснијој пословној реализацији циљева пословања.
Најзначајнија промена је у делу продаје услуга, спајањем две дирекције у једну, а крајњи циљ би требало да буде синергија активности продаје и технике реализације сервиса као заједнички пословни циљ дирекције за продају и дирекције за технику. У делу организације дирекције за технику нема већих промена тако да организација рада у овој пословној функцији остаје непромењена .

По питању интеграције Моја супер нова у систем Телекома Србије одвија се на начин припрема припајања људства, технике и имовине. На локацијама на којима постоје пословни простори који су  у власништву зависног друштва биће искоришћени док ће простори у закупу бити редуцирани, што би имплицирало уштеде неколико стотина хиљада евра. Пословни простори који траже адаптације ради смештаја људства и технике ће бити прилагођени и уподобљени намени.
Господин Маровић је напоменуо да квантитети у реалзацији нових сервиса иду узлазном линијом и да се пројекат ALL IP одвија у добром правцу.
На ову констатацију од стране синдиката указано је на све мањкавости које су присутне почевши од несинхронизације у делу заказивања активности код корисника, апликативних слабости за праћење реализације сервиса и делегирање радних задатака, несавршености у раду подизвођача радова.
Оно што је најбитније од стране господина Маровића запослени су препознати као најважнији ресурс компаније и да ће у складу са тиме свим запосленима бити дистрибуирани мобилни телефони прилагођени за обављање радних задатака у целинама где је такав рад условљен апликативним алатима. Такође, одређени број запослених ће задужити лап топ рачунаре. У току је редистрибуција возила како би се побољшало бројно стање и расположивост возила за редовно одржавање сервиса.
Ради се на превазилажењу недостатака у опреми и репро материјалу који је настао као последица кашњења са планом набавки.
Исказана је спремност за продубљивање сарадње синдиката и дирекције као и добра воља за активном комуникацијом у циљу решавања проблема.