ИЗВЕШТАЈ СА 22. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 22. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23.04.2021. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец април.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Панчево

Томовић Жељко

14.700,00

2.

Панчево

Шпановић Биљана

42.000,00

3.

Сомбор

Бабарогић Небојша

42.000,00

4.

Сомбор

Кнези Зоран

14.000,00

5.

Суботица

Балинт Арпад

42.000,00

6.

Краљево

Милојчевић Ратко

42.000,00

7.

Ужице

Секулић Владимир

1.650,00

8.

Ужице

Јоксимовић Драган

42.000,00

9.

Смедерево

Стојановић Милош

21.000,00

10.

Нови Сад

Јурчевић Татјана

8.400,00

11.

Нови Сад

Батос Гордана

13.650,00

12.

Нови Сад

Голубовић Раткомир

42.000,00

13.

Нови Сад

Ристић Мирјана

42.000,00

14.

Нови Сад

Јарић Слободан

42.000,00

15.

Нови Сад

Васић Владимир

25.200,00

16.

Нови Сад

Цвјетићанин Зоран

42.000,00

17.

Крагујевац

Никетић Снежана

42.000,00

18.

Крагујевац

Тодоровић Драган

42.000,00

19.

Крагујевац

Недељковић Десимир

3.100,00

20.

Крагујевац

Батавељић Марија

52.800,00

21.

Крагујевац

Вуловић Зоран

16.450,00

22.

Крагујевац

Сремчевић Срђан

42.000,00

23.

Крагујевац

Сремчевић Марија

42.000,00

24.

Крагујевац

Младеновић Ана

6.000,00

25.

Крагујевац

Спасић Гордана

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Бунчић Маријана

11.200,00

27.

Дирекција Предузећа

Бујошевић Нада

42.000,00

28.

Дирекција Предузећа

Радоњић Милена

42.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Стефановић Јелена

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Вардић Татјана

8.400,00

31.

Дирекција Предузећа

Станковић Ангелина

16.000,00

32.

Дирекција Предузећа

Анђелковић Марија

42.000,00

33.

Дирекција Предузећа

Тасић Оливера

42.000,00

34.

Дирекција Предузећа

Тркља Жељко

42.000,00

35.

Дирекција Предузећа

Радовановић Наташа

42.000,00

36.

Дирекција Предузећа

Деспотовић Жана

16.200,00

37.

Београд

Ђорђевић Владимир

42.000,00

38.

Београд

Крстић Бобан

42.000,00

39.

Београд

Николић Марија

42.000,00

40.

Београд

Давидовић Владимир

51.400,00

41.

Београд

Тинтор Верица

5.600,00

42.

Београд

Вукотић Војкан

10.900,00

43.

Београд

Грујичић Милица

11.500,00

44.

Београд

Пајовић Урош

65.000,00

45.

Крушевац

Ракић Милена

42.000,00

46.

Крушевац

Радмановац Горан

42.000,00

47.

Крушевац

Вујовић Сребранка

42.000,00

48.

Крушевац

Милошевић Звездан

42.000,00

49.

Лесковац

Митровић Игор

4.400,00

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС