ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.05.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

933

965

4

41

0

2

1

0

0

0

  Панчево

71

56

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

34

78

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

28

59

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

55

65

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

43

61

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

63

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1164

1347

17

41

0

2

1

0

0

0

  Краљево

139

70

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

18

11

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

70

88

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

169

51

4

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

28

99

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

102

60

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

98

66

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

606

452

45

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

285

76

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

49

39

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

38

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

83

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

65

41

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

62

39

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

582

207

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

151

195

32

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

4

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

27

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

12

17

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

48

26

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

32

14

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

42

9

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

25

39

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

23

40

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

12

24

2

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

332

403

116

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2684

2409

219

41

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.04.2021
године

2629

2392

220

44

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.05.2021.

године

2684

2409

219

41

5

2

1

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

2,09%

0,71%

-0,45%

-6,82%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1164

1347

17

41

0

2

1

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

606

452

45

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

582

207

41

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

332

403

116

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2684

2409

219

41

5

2

1

1

0

0

 

 

statistika