ИЗВЕШТАЈ СА 23. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 23. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 20.05.2021. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец мај.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Панчево

Поморишац Драган

42.000,00

2.

Сомбор

Јовановић Бранко

42.000,00

3.

Сомбор

Танић Слободан

8.400,00

4.

Сомбор

Манојловић Бранко

42.000,00

5.

Кикинда

Иличин Мила

42.000,00

6.

Крагујевац

Филимоновић Мирјана

42.000,00

7.

Крагујевац

Симић Ирена

42.000,00

8.

Нови Сад

Шешлија Светлана

42.000,00

9.

Нови Сад

Симичић Игор

42.000,00

10.

Шабац

Андрић Славица

10.010,00

11.

Чачак

Секулић Данка

42.000,00

12.

Чачак

Петровић Мирко

30.000,00

13.

Чачак

Ђуракић Светлана

11.550,00

14.

Београд

Скокић Марија

42.000,00

15.

Београд

Новаковић Тамара

42.000,00

16.

Београд

Новаковић Иван

42.000,00

17.

Београд

Јарановић Драгана

2.110,00

18.

Београд

Крстић Бобан

4.300,00

19.

Београд

Марковић Милош

10.300,00

20.

Београд

Баждар Саша

42.000,00

21.

Дирекција Предузећа

Терзић Славица

84.000,00

22.

Дирекција Предузећа

Гавриловић Ивана

42.000,00

23.

Дирекција Предузећа

Лежајић Николина

42.000,00

24.

Дирекција Предузећа

Божиновић Никола

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Тркља Жељко

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Јовић Драган

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Качаревић Милена

21.000,00

28.

Дирекција Предузећа

Квргић Татјана

19.600,00

29.

Дирекција Предузећа

Топаловић-Џанић Весна

7.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Марић-Стојановић Тина

42.000,00

31.

Дирекција Предузећа

Спасојевић Зорица

3.500,00

32.

Ужице

Сретеновић Владимир

21.000,00

33.

Краљево

Марковић Саша

42.000,00

34.

Краљево

Ђуровић Марија

21.000,00

35.

Краљево

Павловић Нада

84.000,00

36.

Ниш

Милинковић Ана

84.000,00

37.

Ниш

Јошић Гордана

42.000,00

38.

Ниш

Илић Слађана

9.700,00

 

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС