ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.06.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

943

975

4

41

0

2

1

0

0

0

  Панчево

74

56

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

39

78

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

28

58

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

55

64

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

43

61

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

63

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1182

1355

17

41

0

2

1

0

0

0

  Краљево

141

69

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

18

11

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

70

88

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

179

50

4

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

28

104

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

106

59

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

101

70

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

625

458

45

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

290

75

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

50

39

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

38

12

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

83

0

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

67

39

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

62

38

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

590

203

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

150

195

32

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

4

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

27

16

3

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

12

17

3

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

48

26

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

32

14

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

42

12

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

25

39

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

23

37

4

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

12

19

3

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

331

398

117

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2728

2414

220

41

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.05.2021
године

2684

2409

219

41

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.06.2021.

године

2728

2414

220

41

5

2

1

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

1,64%

0,21%

0,46%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1182

1355

17

41

0

2

1

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

625

458

45

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

590

203

41

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

331

398

117

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2728

2414

220

41

5

2

1

1

0

0

 

 

statistika