ИЗВЕШТАЈ СА 24. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 24. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23.06.2021. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јун.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Суботица

Нимчевић Мирко

9.800,00

2.

Пожаревац

Тасић Драгослав

21.000,00

3.

Нови Сад

Стаменковић Драгиша

13.100,00

4.

Нови Сад

Јаношевић Снежана

4.200,00

5.

Нови Сад

Шумаруна Жељко

8.400,00

6.

Нови Сад

Аникић Небојша

16.800,00

7.

Зрењанин

Жилић Дејан

4.500,00

8.

Ваљево

Радојичић Србољуб

27.500,00

9.

Ниш

Богдановић Аница

5.300,00

10.

Краљево

Виријевић Мирко

21.000,00

11.

Краљево

Николић Бранимир

21.000,00

12.

Чачак

Павловић Светлана

42.000,00

13.

Чачак

Албић Зоран

42.000,00

14.

Чачак

Думић Биљана

18.800,00

15.

Београд

Поповић Дејан

10.500,00

16.

Београд

Тимотијевић Ивана

16.800,00

17.

Београд

Томић Љиљана

27.940,00

18.

Београд

Митровић Горан

16.800,00

19.

Београд

Ђекић Александар

4.200,00

20.

Дирекција Предузећа

Шикл Нађа

42.000,00

21.

Дирекција Предузећа

Пантелић Весна

42.000,00

22.

Дирекција Предузећа

Лукић Небојша

42.000,00

23.

Дирекција Предузећа

Гојовић Драгана

42.000,00

24.

Дирекција Предузећа

Вајовић Александар

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Стојановић Драгица

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Карапанџић Драган

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Милановић Дмитровић Драгана

42.000,00

28.

Дирекција Предузећа

Васић Миодраг

48.200,00

29.

Дирекција Предузећа

Цветковић Јована

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Мицковић Драгана

42.000,00

31.

Шабац

Стајчић Драган

42.000,00

32.

Сремска Митровица

Покорацки Бранислав

42.000,00

33.

Сремска Митровица

Антић Живка

42.000,00

34.

Крагујевац

Будић Милорад

10.000,00

35.

Ужице

Љубојевић Рајко

42.000,00

36.

Ужице

Ђурић Небојша

42.000,00

37.

Ужице

Секулић Владимир

4.200,00

38.

Јагодина

Димитријевић Драгана

42.000,00

 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС