ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.07.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

980
1035
4
40
0
2
1
0
0
0

  Панчево

73
66
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

38
83
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

43
59
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

71
65
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

45
61
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
81
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1250
1450
17
40
0
2
1
0
0
0

  Краљево

164
72
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
18
10
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

70
100
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

196
49
4
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

36
153
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

127
59
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

109
80
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

702
531
44
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

300
80
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

54
39
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

38
12
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

88
2
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

74
61
29
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

62
38
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

616
232
41
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

176
224
40
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

4
1
4
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

28
23
3
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

12
17
3
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

4
53
26
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

32
27
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

42
51
23
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
83
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

12
37
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

12
19
2
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

347
535
120
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2915
2748
222
40
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.06.2021
године

2728
2414
220
41
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.07.2021.

године

2915
2748
222
40
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

6,85%
13,84%
0,91%
-2,44%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1250
1450
17
40
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

702
531
44
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

616
232
41
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

347
535
120
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2915
2748
222
40
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika