ИЗВЕШТАЈ СА 25. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 25. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 21.07.2021. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец јул.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Богдан Давор

42.000,00

2.

Нови Сад

Клашнић Драган

42.000,00

3.

Нови Сад

Шуљан Владимир

42.000,00

4.

Нови Сад

Копривица Сања

42.000,00

5.

Нови Сад

Мохач Јована

42.000,00

6.

Нови Сад

Ивић Горан

6.900,00

7.

Суботица

Носковић Ненад

42.000,00

8.

Суботица

Носковић Диана

42.000,00

9.

Грачаница

Секулић Зоран

42.000,00

10.

Пожаревац

Јанковић Зорива

5.000,00

11.

Пожаревац

Митровић Горан

3.000,00

12.

Краљево

Чашић Рифат

21.000,00

13.

Краљево

Миленковић Срђан

42.000,00

14.

Краљево

Милосављевић Соња

42.000,00

15.

Краљево

Јанић Стеван

13.900,00

16.

Ниш

Ђуровић Соња

42.000,00

17.

Ниш

Милосављевић Биљана

42.000,00

18.

Ниш

Станковић Александар

42.000,00

19.

Ниш

Вујић Николов Ивона

84.000,00

20.

Београд

Трајковић Титомир

12.600,00

21.

Београд

Рајић Оливера

5.335,00

22.

Београд

Руцић Никола

42.000,00

23.

Дирекција Предузећа

Павковић Снежана

42.000,00

24.

Дирекција Предузећа

Јанковић Јелена

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Матејић Данијел

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Савић Лидија

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Вуковић Јелена

42.000,00

28.

Дирекција Предузећа

Поп Коцић Станишић Силвана

42.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Тикваревић Даница

42.000,00

30.

Дирекција Предузећа

Симиџија Младен

77.700,00

31.

Дирекција Предузећа

Стефановић Оливера

12.600,00

32.

Дирекција Предузећа

Вујић Мирјана

42.000,00

33.

Дирекција Предузећа

Лукић Мирјана

42.000,00

34.

Дирекција Предузећа

Костић Николета

42.000,00

35.

Дирекција Предузећа

Мицковић Драгана

19.700,00

36.

Зрењанин

Савић Драган

42.000,00

37.

Зрењанин

Шево Миленко

10.260,00

38.

Чачак

Думић Биљана

15.000,00


 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС