ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.08.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

998

1056

4

40

0

2

1

0

0

0

  Панчево

75

65

3

0

0

0

0

0

0

0

  Ваљево

37

83

0

0

0

0

0

0

0

0

  Пожаревац

43

65

1

0

0

0

0

0

0

0

  Смедерево

74

68

0

0

0

0

0

0

0

0

  Шабац

46

61

9

0

0

0

0

0

0

0

  Лозница

0

81

0

0

0

0

0

0

0

0

БЕОГРАД

1273

1479

17

40

0

2

1

0

0

0

  Краљево

176

72

1

0

0

0

0

0

0

0

  Нови Пазар

0

23

10

0

0

0

0

0

0

0

  Крушевац

70

100

0

0

0

0

0

0

0

0

  Крагујевац

207

50

4

0

0

0

0

0

0

0

  Јагодина

36

159

3

0

0

0

0

0

0

0

  Чачак

127

59

4

0

0

0

0

0

0

0

  Ужице

110

81

22

0

0

0

0

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

726

544

44

0

0

0

0

0

0

0

 Нови Сад

303

81

0

0

0

0

0

0

0

0

 Зрењанин

54

38

1

0

0

0

0

0

0

0

 Кикинда

38

11

2

0

0

0

0

0

0

0

 Сомбор

87

2

3

0

0

0

0

0

0

0

 Сремска
Митровица

76

63

29

0

0

0

0

0

0

0

 Суботица

60

40

6

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

618

235

41

0

0

0

0

0

0

0

 Ниш

187

232

40

0

5

0

0

1

0

0

Алексинац

4

1

4

0

0

0

0

0

0

0

 Прокупље

25

23

3

0

0

0

0

0

0

0

 Пирот

15

17

5

0

0

0

0

0

0

0

 Зајечар

4

53

26

0

0

0

0

0

0

0

 Бор

32

29

4

0

0

0

0

0

0

0

 Лесковац

41

50

23

0

0

0

0

0

0

0

 Врање

25

86

15

0

0

0

0

0

0

0

Грачаница

9

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Косовска
Митровица

11

13

2

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

353

544

122

0

5

0

0

1

0

0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2970

2802

224

40

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.07.2021
године

2915

2748

222

40

5

2

1

1

0

0

Укупно на дан
10.08.2021.

године

2970

2802

224

40

5

2

1

1

0

0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

1,89%
1,97%
0,90%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1273

1479

17

40

0

2

1

0

0

0

КРАГУЈЕВАЦ

726

544

44

0

0

0

0

0

0

0

НОВИ САД

618

235

41

0

0

0

0

0

0

0

НИШ

353

544

122

0

5

0

0

1

0

0

Укупан број

чланова

синдиката

2970

2802

224

40

5

2

1

1

0

0

 

 

statistika