ИЗВЕШТАЈ СА 26. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 26. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 27.08.2021. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец август.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Урошев Радослава

42.000,00

2.

Нови Сад

Петров Рина

42.000,00

3.

Нови Сад

Јурчевић Татјана

3.150,00

4.

Сремска Митровица

Милковић Анђелка

42.000,00

5.

Сремска Митровица

Лулић Бојана

42.000,00

6.

Сомбор

Сунарић Нада

42.000,00

7.

Краљево

Стојић Вишња

42.000,00

8.

Краљево

Златић Драган

84.000,00

9.

Краљево

Чукић Милена

42.000,00

10.

Краљево

Пантелић Ненад

42.000,00

11.

Ниш

Миленковић Часлав

48.400,00

12.

Ниш

Илић Слађана

42.000,00

13.

Ниш

Стојанов Емилија

42.000,00

14.

Ниш

Јанковић Љубиша

42.000,00

15.

Ужице

Јевтовић Александар

9.550,00

16.

Прокупље

Младеновић Ивана

42.000,00

17.

Прокупље

Дамњановић Горан

42.000,00

18.

Панчево

Томовић Жељко

42.000,00

19.

Дирекција Предузећа

Величковић Бојан

42.000,00

20.

Дирекција Предузећа

Станојевић Марко

42.000,00

21.

Дирекција Предузећа

Милановић Петар

42.000,00

22.

Дирекција Предузећа

Матејић Невена

42.000,00

23.

Дирекција Предузећа

Породица Брзаковић

126.000,00

24.

Дирекција Предузећа

Трајановић Владимир

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Милев Марија

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Симиџија Младен

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Пијевац Жељко

21.000,00

28.

Дирекција Предузећа

Пелић Марија

42.000,00

29.

Београд

Тимотијевић Ивана

42.000,00

30.

Београд

Митровић Горан

9.700,00

31.

Београд

Милуновић Владан

28.000,00

32.

Београд

Јоноски Марко

12.400,00

33.

Београд

Маринковић Лидија

21.000,00

34.

Зрењанин

Станков Жељко

6.700,00


 

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС