ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

Седница која је одржана 9. септембра на Старој планини, имала је два дела у којима се расправљало о реализацији планских активности и унутрашњим питањима синдиката, а у другом делу рада скупштине на којем се дискутовало о питањима из домена рада, учешће су  узели представници пословодства Телекома Србије.
Ово је била јединствена прилика да се на оваквом скупу нађе комплетан извршни одбор Телекома Србија, осим господина Матовића који је био спречен.
Корона пандемија је много тога променила и може се рећи да ништа више није исто почевши од социолошког приступа животу до пословних прилика и односа. У новонасталим околностима активности синдиката су значајно допринеле да се нежељени ефекти кризе минимизирају (од превентивних мера заштите, до очувања материјалне стабилности запослених). Оно што је важно да у поменутом периоду Телеком Србија није одустао од пословних циљева и реализације истих, већ се у датом тренутку јавила потреба за изразито великом тражњом услуга којима располаже наша компанија. С тим у вези, веома је важна улога запослених који су заслужни за остварене резултате у сасвим сигурно ванредним условима који владају више од годину дана. Наша настојања у наредном периоду биће усмерена на равноправнијој расподели оствареног вишка вредности и мотивацијом запослених на продубљивању ефикасности. 
Директор Драшко Марковић је нагласио улогу дирекције за људске ресурсе у делу мотивационе политике што је спојиво са настојањима синдиката о каријерном путу запослених и прилици за непосреднијим учешћем синдиката кроз социјални дијалог.
Директор дирекције за технику Ђорђе Маровић изнео је информације везано за пословне резултате, постигнућа у делу технике и достизања лидерске позиције у свим сегментима услуга које пружа Телеком Србија, регионалном ширењу и другим пословним успесима.
По питању политике продај и заради, детаљније информације је дала извршни директор за продају Катарина Суботић.
Извршни директор за финансије Марија Спасић саопштила је да се исплата дивиденди по основу пословних резултата за 2020. годину планира за прву половину децембра.
Гордана Трхуљ, извршни директор за корпоративне послове надовезала се појашњењем да за исплату дивиденди неће бити процедуре временског ограничења подизања исте на шалтерима Војвођанске банке за запослене који немају отворене наменске рачуне.  На ову појаву је указивао синдикат која је закомпликовала располагање приходима од дивиденди.
У дискусију су се укључивали и остали извршни директори одговарајући на питања везана за унапређења запослених у осталим дирекцијама, статусу запослених преко агенције за привремено запошљавање, политици добровољних одлазака из предузећа уз стимулативну отпремнину и другим актуелним питањима.

Генерални директор се због пословних обавеза касније прикључио и у свом обраћању скренуо пажњу на пословне резултате и управо постигнут споразум са Поштом Србије око преузимања Пост нета, раније КДС кабловског оператера.
На седници се у оквиру синдикалних активности разговарало о дешавањима које предстоје, а тичу се разговора о усклађивању зараде за 2022 годину, утврђивања политике код евентуалног доборвољног одласка из компаније, разматрања свих давања према запосленима кроз буџет за 2022. годину и др.