ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.09.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1010
1059
4
40
0
2
1
0
0
0

  Панчево

78
63
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

37
82
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

43
65
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

74
70
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

46
61
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
81
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1288
1481
17
40
0
2
1
0
0
0

  Краљево

176
75
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
23
10
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

71
100
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

208
49
3
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

39
159
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

127
59
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

110
82
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

731
547
43
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

301
81
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

53
37
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

38
11
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

87
2
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

77
63
29
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

60
40
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

616
234
41
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

190
235
40
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

4
3
4
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

25
23
3
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
17
5
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

2
55
26
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

32
29
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

41
50
23
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
86
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
40
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

11
13
2
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

353
551
122
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

2988
2813
223
40
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.08.2021
године

2970
2802
224
40
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.09.2021.

године

2988
2813
223
40
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,61%
0,39%
-0,45%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1288
1481
17
40
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

731
547
43
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

616
234
41
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

353
551
122
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

2988
2813
223
40
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika