ИЗВЕШТАЈ СА 27. СЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈЕДИНСТВЕНОГ СИНДИКАТА ТЕЛЕКОМА СРБИЈЕ

 

  

На 27. седници Управног одбора Фонда солидарности Јединственог Синдиката Телекома Србије, која је одржана 23.09.2021. године, у Београду, у складу са Правилником и Упутством,  одобрене су једнократне помоћи, које су уплаћене на текуће рачуне синдикалних организација, адекватних банака или на текуће рачуне радника код Поштанске штедионице.
Табеларно је дат преглед одобрених помоћи за месец септембар.

.

 

 

Редни број

СИНДИКАЛНА
ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ИЗНОС У ДИНАРИМА

1.

Нови Сад

Нешин Петар

2.800,00

2.

Нови Сад

Кнежевић Оливера

8.400,00

3.

Нови Сад

Породица Шош

84.000,00

4.

Сремска Митровица

Тутић Ђорђе

42.000,00

5.

Ваљево

Ружичић Биљана

24.000,00

6.

Панчево

Митровић Зорица

1.760,00

7.

Чачак

Раковић Драган

42.000,00

8.

Ужице

Бошњаковић Љубинко

3.800,00

9.

Краљево

Милићевић Драгиша

42.000,00

10.

Краљево

Милић Јордан

42.000,00

11.

Ниш

Тодоровић Иван

42.000,00

12.

Кикинда

Ђомпарин Жељко

28.900,00

13.

Суботица

Колар Давор

42.000,00

14.

Крагујевац

Симовић Оливера

42.000,00

15.

Крагујевац

Радовић Душица

42.000,00

16.

Крагујевац

Будић Милорад

10.100,00

17.

Крагујевац

Бојковић Славица

42.000,00

18.

Дирекција Предузећа

Гаџић Миодраг

84.000,00

19.

Дирекција Предузећа

Тошић Никола

42.000,00

20.

Дирекција Предузећа

Тошић Јелена

42.000,00

21.

Дирекција Предузећа

Јанковић Горан

12.600,00

22.

Дирекција Предузећа

Милановић Петар

8.400,00

23.

Дирекција Предузећа

Јевтић Даринка

42.000,00

24.

Дирекција Предузећа

Станојевић Марко

42.000,00

25.

Дирекција Предузећа

Лучић Милош

42.000,00

26.

Дирекција Предузећа

Ђорђевић Гордана

42.000,00

27.

Дирекција Предузећа

Маљевић Ксенија

42.000,00

28.

Дирекција Предузећа

Илић Влада

42.000,00

29.

Дирекција Предузећа

Бркић Милош

42.000,00

30.

Београд

Тимотијевић Ивана

42.000,00

31.

Београд

Грујичић Иван

42.000,00

32.

Београд

Стојановић Мирјана

4.100,00

33.

Београд

Грујичић Милица

8.400,00

34.

Београд

Пантић Марко

42.000,00

35.

Прокупље

Дамњановић Горан

42.000,00

 

 

 

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЈСТС