ЧЛАНСТВО У СИНДИКАТИМА стање на дан  10.10.2021. године

 

 


НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 Београд

1029
1060
4
39
0
2
1
0
0
0

  Панчево

78
63
3
0
0
0
0
0
0
0

  Ваљево

37
82
0
0
0
0
0
0
0
0

  Пожаревац

44
68
1
0
0
0
0
0
0
0

  Смедерево

75
70
0
0
0
0
0
0
0
0

  Шабац

46
66
9
0
0
0
0
0
0
0

  Лозница

0
81
0
0
0
0
0
0
0
0

БЕОГРАД

1309
1490
17
39
0
2
1
0
0
0

  Краљево

174
75
1
0
0
0
0
0
0
0

  Нови Пазар

0
25
10
0
0
0
0
0
0
0

  Крушевац

72
100
0
0
0
0
0
0
0
0

  Крагујевац

210
49
3
0
0
0
0
0
0
0

  Јагодина

39
159
3
0
0
0
0
0
0
0

  Чачак

127
59
4
0
0
0
0
0
0
0

  Ужице

110
82
22
0
0
0
0
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

732
549
43
0
0
0
0
0
0
0

 Нови Сад

298
82
0
0
0
0
0
0
0
0

 Зрењанин

53
37
1
0
0
0
0
0
0
0

 Кикинда

37
10
2
0
0
0
0
0
0
0

 Сомбор

88
2
3
0
0
0
0
0
0
0

 Сремска
Митровица

77
63
29
0
0
0
0
0
0
0

 Суботица

60
40
6
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

613
234
41
0
0
0
0
0
0
0

 Ниш

193
235
40
0
5
0
0
1
0
0

Алексинац

6
3
3
0
0
0
0
0
0
0

 Прокупље

25
23
3
0
0
0
0
0
0
0

 Пирот

15
19
5
0
0
0
0
0
0
0

 Зајечар

2
54
34
0
0
0
0
0
0
0

 Бор

32
29
4
0
0
0
0
0
0
0

 Лесковац

41
50
23
0
0
0
0
0
0
0

 Врање

25
88
15
0
0
0
0
0
0
0

Грачаница

8
40
0
0
0
0
0
0
0
0

Косовска
Митровица

11
13
2
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

358
554
129
0
5
0
0
1
0
0

УКУПАН БРОЈ
ЧЛАНОВА
СИНДИКАТА

3012
2827
230
39
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.09.2021
године

2988
2813
223
40
5
2
1
1
0
0

Укупно на дан
10.10.2021.

године

3012
2827
230
39
5
2
1
1
0
0

  ПРОЦЕНТУАЛНИ ПРИКАЗ КРЕТАЊА ЧЛАНСТВА УНУТАР  СИНДИКАТА У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНИ МЕСЕЦ

проценат раста /
/
умањења

0,61%
0,39%
-0,45%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

 

НИВО
СИНДИКАЛНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ЈСТC

С.
ТЕЛЕКОМА
"СРБИЈА"

С.
"НЕЗ."

С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМУХ.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"А.Д

САМ. С.

"ТЕЛЕКОМ

СРБИЈА"

С.
ТЕЛЕКОМА

"ПРОСП."

 С. РАДНИКА

ТЕЛЕКОМА

АСНС

С.
Т И М

"НОВИ С.
ТЕЛЕКОМ"

АСНС

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

БЕОГРАД

1309
1490
17
39
0
2
1
0
0
0

КРАГУЈЕВАЦ

732
549
43
0
0
0
0
0
0
0

НОВИ САД

613
234
41
0
0
0
0
0
0
0

НИШ

358
554
129
0
5
0
0
1
0
0

Укупан број

чланова

синдиката

3012
2827
230
39
5
2
1
1
0
0

 

 

statistika